Picture of Derya Yılmaz
E-portfolyo Esasları
by Derya Yılmaz - Wednesday, 16 September 2015, 11:40 AM
 
  • Öğrencilere MYP Kriterli Ölçme Değerlendirme Çalışmalarının Yönergeleri Moodle Sistemi üzerinden ödev olarak atanır.

  • Atanan ödevde istenen çalışmaları öğrencinin yazabilmesi için ödeve ek olarak çalışmanın künye bilgilerini üst kısmında bulundıran bir çalışma sayfası da ek olarak Moodle a yüklenir.

  • Öğrenci Moodle üzerinden ödev yönergesini kendi bilgisayarına indirerek Google Drive üzerindeki ders adına açılmış olan klasöre Yönergeyi uygun ödev kodlama yöntemini kullanarak sonuna da adını ekleyip yükler. Çalışma kağıdının çıktısını alarak el yazısı ile ödevini yapar ve çalışma kağıdını tekrar Google Drive üzerine yükler.

KODLAMA ESASI:

Öğrencinin yaptığı çalışma ve yönerge tek bir PDF dosyasına çevrildiyse kullanılacak isimlendirme kriteri aşağıdaki örnekte paylaşılmıştır:

ÖRNEK:  FEN BİLİMLERİ KİMYA MYP4 ÜNİTE 1 KRİTER D 2014-2015 İST.

Yönerge ve ödev iki ayrı pdf dosyası olarak yüklenecekse : 

YÖNERGE:  FEN BİLİMLERİ KİMYA MYP4 ÜNİTE 1 KRİTER D 2014-2015 İST

ÖDEV:  FEN BİLİMLERİ KİMYA MYP4 ÜNİTE 1 KRİTER D 2014-2015 İST - ÖĞRENCİ ADI SOYADI

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • CamScanner kullanırken sayfanın tamamının taranmış olduğuna dikkat edilecektir.

  • Hiç bir sayfa ters veya yan olarak taranmış olmayacaktır.

  • Yüklenecek portfolio içeriği en son aşamada tek bir PDF dosyası olarak yüklenecektir.

  • PDF dosyaları yukarıda belirtilen kodlama esalarına göre adlandırılmalı ve saklanmalıdır.

ÇALIŞMA KAĞIDINI KULLANMA AMACI:

  • Çalışma Kağıdının yönergeden ayrı olarakverilesinin sebebi  çıktı yükünün azaltılmasıdır. Bu nedenle ödev hazırlanırken Yönergeden hariç bir sayfa üzerine çalışılacak ise öğretmenin ayrı bir çalışma kağıdı hazırlaması gerekmektedir.

ÇALIŞMA KAĞIDINDA BULUNMASI GEREKEN KÜNYE BİLGİLER:

OKUL LOGOSU

DERS ADI:

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA NO:

ÖĞRENCİ ADI:

ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPILAN KRİTERİN ÖLÇEKLİ TABLOSU EKLENMELİDİR